คมนาคมอนุมัติแท็กซี่สนามบินเก็บค่าขนกระเป๋า 2 ใบแรกฟรีใบต่อไป 20 บาท

ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าหารือร่วมกับตัวแทนกระทรวงคมนาคมเพื่อเรียกร้องทวงถามการขอปรับค่าบริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระ, ขอขยายเวลาอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 เป็น 12 ปีโดยในวันนี้กระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอเรื่องการขอปรับขึ้นค่าขนส่งสัมภาระ ขนาด 26 นิ้วขึ้นไป

โดย 2 ชิ้นแรกฟรี ส่วนชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปจะเก็บค่าบริการได้ชิ้นละ 20 บาท โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะลงนามอนุมัติให้เริ่มมีการจัดเก็บค่าขนสัมภาระได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. นี้เป็นต้นไปส่วน ข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสาร และค่าบริการเรียกรถแท็กซี่ในสนามบิน รถแท็กซี่ธรรมดาจาก 50 บาท เป็น 70 บาทต่อเที่ยว และรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ จาก 70 บาท เป็น 90 บาทต่อเที่ยวนั้น กระทรวงคมนาคมได้ขอชะลอการปรับขึ้นออกไปก่อน โดยจะพิจารณาให้อีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ส่วนประเด็นการขอขยายอายุแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี กรมการขนส่งทางบกรอการตอบกลับจากขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนไม่เกินวันที่ 29 พ.ย.