คนไทยหนุนรถรับจ้างผ่านแอปถูกกฎหมายเพิ่มทางเลือก

กรุงเทพโพลล์ประชาชนหนุนมีรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฏหมายมองเพิ่มทางเลือกผู้บริโภคมีความปลอดภัยแก้ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมายโดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,150 คน

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.5 เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร ไม่ผูกขาดการเดินทาง ขณะที่ ร้อยละ 40.6 มองว่า ทันสมัย สมาร์ทแท็กซี่ แต่ร้อยละ 22.6 มองว่า ยุ่งยากต้องใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนี้ เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพลิเคชันถูกกฎหมาย พบว่า ร้อยละ 95.7 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 3.9 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจขณะเดียวกัน ประชาชน ร้อยละ 71.6 เชื่อว่า รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย มีความปลอดภัยเพราะมีข้อมูลผู้ขับ และทะเบียนรถเป็นหลักฐานในแอปฯ และ ร้อยละ 62.4 ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ใช้งานที่ง่าย ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายเงิน